Axcent Vzw

Kies uw taal - Choisissez votre langue

jeugd.axcent.org - axcent voor jongeren

Ben je JONG en heb je vragen over levensbeschouwing? Wil je meer weten over andere religies en levensbeschouwingen? En vraag je je soms af hoe andere jongeren hierover denken? Kom het allemaal te weten op deze website.

adults.axcent.org - it's the economy, stupid!

Kunnen religie, levensovertuiging en interlevensbeschouwelijke dialoog de samenleving sociaal-economisch vermenselijken? We zoeken het samen uit.

Can religion, conviction and interfaith dialogue humanize society in its socio-economic aspects? Let’s find out together.

La religion, la conviction et le dialogue interconvictionnel sont-ils capables d’humaniser la société dans ses aspects socio-économiques? Découvrons-le ensemble.