>>> Economie
Axcent gaat economisch (I) PDF Afdrukken E-mail


AXCENT GAAT ECONOMISCH (I)

Levensovertuiging, dialoog en economie

Jongeren maken sinds kort de dienst uit bij Axcent. Maar hun bevoorrechte positie in organisatie en programmatie wordt geen monopolie. De jeugd mag dan “onze toekomst” zijn, de nood aan interlevensbeschouwelijke verstandhouding tussen volwassen Brusselaars wordt er met een verjongingskuur niet kleiner om. Vele interlevensbeschouwelijke initiatieven vinden intussen plaats op Brussels grondgebied, - vaak in gespreide slagorde, wat hun daadkracht overigens niet altijd ten goede komt. Axcent hoeft ze niet over te doen. De begrensde middelen die de vereniging naast haar jongerenwerking ter beschikking staan, maken van de nood een deugd. Axcent heeft geen andere keuze dan zich voor de volwassenenwerking te “specialiseren”. Qui trop embrasse, mal étreint, zegt het Franse spreekwoord bovendien.

Lees meer...
 
Axcent gaat economisch (II) PDF Afdrukken E-mail


AXCENT GAAT ECONOMISCH (II): EEN EERSTE WERKGROEP


Ze zijn voorlopig met vier. De frequentie van hun samenkomsten hebben ze gaandeweg opgevoerd, omdat ze de urgentie van hun opdracht nog beter bewust werden. Bij ieder gesprek bereiden twee een tekst voor die ze van een kernachtige toelichting voorzien. Daarna worden de sprekendste passages historisch, theologisch en economisch gewogen en beoordeeld  en tegen het onverbiddelijke licht van de tegenwoordige tijd gehouden dat er meteen de zwakten en sterkten van laat zien.

Lees meer...
 
Why transcendental truth still matters PDF Afdrukken E-mail


WHY TRANSCENDENTAL TRUTH STILL MATTERS

There is much reason to despair. Social fragmentation, excessive individualism, global and local competitiveness, disengagement, utilitarianism, feverish consumption, instrumentalization of beauty and goodness for economic purposes: these would remain very abstract concepts indeed, if the people engaged on the ground did not know that underneath these words many forms of human suffering are hidden, such as unemployment, work-related depression, poverty, social and cultural exclusion and deepening inequalities.

Lees meer...
 
When something unexpected happens PDF Afdrukken E-mail


WHEN SOMETHING UNEXPECTED HAPPENS

Some time ago, it was on a Saturday afternoon, Axcent was invited to hold a brief lecture about art and music as a way of (re)discovering philosophical or religious meaning and of fostering interfaith dialogue. The occasion was the launch of I.T.OUCH’, an intercultural and interfaith programme of the Brussels based Institution Thérésienne.

Lees meer...