Maak kennis met de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Axcent is pluralistisch samengesteld en komt om de zes weken samen.
Naast de bestuurlijke kwesties legt de raad zich toe op inhoudelijke uitwisselingen tussen de leden.