Axcent vzw

Sinds 2004 in de weer voor dialoog en samenwerking tussen religies en levensbeschouwingen in Brussel

Voorstelling DVDAxcent vzw is een pluralistische vereniging in Brussel (Sint-Joost) die inspeelt op de religieuze en levensbeschouwelijke rijkdom en complexiteit van de grootstedelijke samenleving. Axcent wordt erkend en gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Axcent werkt aan dialoog tussen en binnen religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Brussel

Verwacht geen theologische of filosofische discussies, maar wel samenwerking en uitwisseling rond maatschappelijke thema's en existentiële vragen, toegankelijk voor elke mens. Met de jaren is Axcent een huis van vertrouwen geworden voor jong en oud die met zingeving, identiteit en sociale cohesie begaan is.

Spel InterfaceHoe? Door een veelzijdige aanpak

Axcent organiseert activiteiten, projecten, bezoeken, gespreksgroepen en reizen waar individueel en collectief beleefde zingeving aan bod mag komen.

Axcent produceert films, gespreksdocumenten, stadsspelen, workshops en andere pedagogische tools om de gebruiker wegwijs te maken in een complexe samenleving waar religie en levensbeschouwing terug zijn van nooit weggeweest.

Axcent reflecteert proefondervindelijk over de kansen, mogelijkheden, maar ook grenzen van dialoog tussen religies en levensbeschouwingen.

Axcent sensibiliseert overheid, middenveld en gemeenschappen over de betekenis van religie en levensbeschouwing in de samenleving.

Met wie?

Met gelovigen, atheïsten, twijfelaars, zoekers, cultuurdiensten, gemeenschapscentra, jeugdbewegingen, armoede-verenigingen, musea, synagogen, kerken, moskeeën, huizenvandeMens, tempels, pagodes, leerkrachten, leerlingen, studenten, hoogleraars, jongeren, volwassenen...

Een greep uit ons aanbod

  • DVD “Ik levensbeschouw jou”: jongeren aan het woord over levensbeschouwing en dialoog
  • Stadsspel BXL – Brussel eXtra Levensbeschouwelijk: ga op verkenning in eigen stad en maak kennis met multilevensbeschouwelijk Brussel (i.s.m. JES vzw)
  • Jaarlijkse ceremonie voor de straatdoden: levensbeschouwelijke gemeenschappen nemen afscheid van hen die aan hun dakloos bestaan gestorven zijn (i.s.m. het collectief Straatdoden)
  • Workshops rond de thema’s geweld, economische rechtvaardigheid of seksualiteit
  • Dialoogreis naar Auschwitz: ook op plekken van menselijk leed gaan we de dialoog niet uit de weg
  • Bezoeken aan religieuze en levensbeschouwelijke ontmoetingsplaatsen
  • Maaltijden, concerten en museumbezoeken: culinair, muzikaal en esthetisch plezier brengt mensen in hun diversiteit samen