We zijn jong en we willen... interlevensbeschouwelijke dialoog?!

Believe it or not, it matters!

Axcent organiseert activiteiten en projecten rond dialoog en kennismaking tussen de verschillende levensbeschouwingen en religies in Brussel.